شنبه 7 مرداد 1396/ Sat 29 July 2017
  • امام باقر(ع) : شرّقا و غرّبا لن تجدا علماً صحيحاً الّا شيئاً يخرج من عندنا اهل البيت خودتان را به مشرق و مغرب بزنيد علم صحيح پيدا نمى كنيد مگر چيزى كه از پيش ما اهل بيت صادر شود.
کدمطلب : 2770
مطالعات کیهان شناسی

=> سرقت علمی ادامه دارد، جنگ زرگری هاوکینگ و توروک

=>هاوکینگ و مرگ فلسفه ها

=> کیهان شناسی غربی در بن بست

=> دانش فیزیک در خدمت مکتب

=> جاذبه نیوتن در بایگانی تاریخ

=> تبيين جهان و انسان

=> قرآن و نظام رشته ای جهان

=> کیهان شناسی اسلامی

=> تبیین جهان و سرقت علمی آکادمی های غربی

=> پاسخ به پرسش: کیهان شناسی

=> نامه اي به حضور همة دانشمندان كيهان شناسي و فيزيك نظري در سراسر جهان

=> اساسی ترین اصول در کیهان شناسی

=> پاسخ به ده پرسش دربارۀ کیهان شناسی

=> با دانشجویان فیزیک و کیهان شناسی

=> قرآن و سیاهچاله های کیهانی

=> مستند کیهان شناسی قرآن و اهل بیت علیهم السلام

=> سرقت علمی ادامه دارد، جنگ زرگری هاوکینگ و توروک

=> هاوکینگ و مرگ فلسفه ها

=> کیهان شناسی غربی در بن بست

=> دانش فیزیک در خدمت مکتب

=> جاذبه نیوتن در بایگانی تاریخ

=> رؤیت هلال