چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷

Array


 

 

 

بنام خدا

 

 

               دانشمند محترم جناب آقای میلانی دام مجده

 

سلام علیکم

 

مقالۀ 25 صفحه ای جنابعالی رسید، بهتر است آن را در سایت خودتان یا هر سایت و نشریه دیگر منتشر کنید تا به نظر متخصصان برسد، بنده و سایت «بینش نو» را معذور بدارید.

صریحاً اعلام و تاکید می کنم که سواد اندک و معلومات قلیل من در حدی نیست که در قبال علم و دانش گسترده و عمیق حضرتعالی به مناظرۀ متسلسل بپردازم، پس نه وقت پر ارزش خودتان را تلف کنید و نه وقت بی ارزش بنده را.

 

با تشکر

مرتضی رضوی

18/7/1391ش.

22/11/1433ق.