دوشنبه ۴ تير ۱۳۹۷

Array


 

 

 

بنام خدا

 

 

               دانشمند محترم جناب آقای میلانی دام مجده

 

سلام علیکم

 

مقالۀ 25 صفحه ای جنابعالی رسید، بهتر است آن را در سایت خودتان یا هر سایت و نشریه دیگر منتشر کنید تا به نظر متخصصان برسد، بنده و سایت «بینش نو» را معذور بدارید.

صریحاً اعلام و تاکید می کنم که سواد اندک و معلومات قلیل من در حدی نیست که در قبال علم و دانش گسترده و عمیق حضرتعالی به مناظرۀ متسلسل بپردازم، پس نه وقت پر ارزش خودتان را تلف کنید و نه وقت بی ارزش بنده را.

 

با تشکر

مرتضی رضوی

18/7/1391ش.

22/11/1433ق.