يكشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷

صفحه اول >> کتاب ها => جامع الشتات ( 4 ) => .دانلود مستند داستان آفرینش جهان
دانلود با چهار کیفیت

HD - SD - 360 - 200

200P360P480P720P

مستند
داستان آفرینش جهان تصویری نو از ابتدای آفرینش کائنات، آفرینش سیاره
زمین، پیدایش حیات، بشرهای نخستین، خلقت آدم و کابالا و پایان تاریخش ارائه
می دهد. تبیین جهان و انسان از آغاز تا کنون به روایت قرآن و احادیث ائمه
علیه السلام می باشد
.


مستند داستان آفرینش
مستند داستان آفرینش(کابالا و پایان تاریخش)قسمت دهممستند داستان آفرینش جهان قسمت اول

مستند داستان آفرینش جهان قسمت دوم

مستند داستان آفرینش جهان قسمت سوم
مستند داستان آفرینش جهان قسمت چهارم

مستند داستان آفرینش جهان قسمت پنجم
 

مستند داستان آفرینش (سیاره زمین) قسمت ششم

مستند داستان آفرینش (پیداش حیات) قسمت هفتم

مستند داستان آفرینش (بشرهای نخستین) قسمت هشتم

مستند داستان آفرینش (خلقت آدم ) قسمت نهم
مستند داستان آفرینش(کابالا و پایان تاریخش)قسمت دهم