پنجشنبه ۲۷ دى ۱۳۹۷

صفحه اول >> کتاب ها=>حلقات (4)


مقدمه
شمارش مباني بحث
آيه وضو و تيمم، ششمين آيه از سوره مائده
وضوي عرفي و وضوي شرعي
پديده اي به نام «مبال»
ويژگي اساسي احاديث وضو
موارد اختلاف در وضو
شستن دست ها از بالا به پائين يا از پائين به بالا؟
قياس
شستن پا يا مسح به پا
تيمم؟: يا مسح بر خفّ؟
اعلام رسمي و عمل فرسايشي بدون اعلاميه